VAPENVALET

2014

Hur ser du, partierna och riksdagsledamöterna på frågor kring vapenexport?

Vi har sammanställt officiell och individuell information som hjälper dig att bli bättre informerad. Se vad partierna tycker här!

PARTIERNA

Här hittar du information om vad partierna och enskilda riksdagsledamöter tycker om vapenexport.
VAD TYCKER PARTIERNA?

FACEBOOK

Kolla vad som händer på Vapenvalets Facebooksida! Här hittar du alla spännande uppdateringar.
TONGÅNGARNA PÅ FACEBOOK

TWITTER

Se vad som sägs om Vapenvalet på Twitter. Här hittar du reaktioner och tankar om Vapenvalet.
REAKTIONERNA PÅ TWITTER

Mer
info!

Vapenvalet är en webbplats med information om det svenska riksdagsvalet 2014 utifrån en specifik politisk fråga, den svenska vapenexporten.

Här kan du läsa om Sveriges största partiers officiella ställning i vapenexportfrågor, baserat på vad som sägs i partiernas styrdokument och hemsidor. Utöver de åtta partierna i riksdagen ingår också Fi och Piratpartiet i denna granskning.

Du kan också se hur enskilda riksdagsledamöter svarat på frågor om vilken vapenexportpolitik de vill driva om de får en riksdagsplats även efter valet.

Vapenvalet har skapats av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (Svenska Freds). Svenska Freds är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för hållbar fred, nedrustning och demokrati. Svenska Freds bildar opinion, påverkar politiker och stödjer och samarbetar med freds- och människorättsorganisationer i Afghanistan, Burma och Kaukasien.

Svenska Freds har cirka 8500 medlemmar och organisationens intäkter kommer främst från fem håll: medlemsintäkter, gåvor, statligt verksamhetsstöd, projektbidrag samt räntor och utdelningar från finansiella tillgångar.

Projektet Vapenvalet genomförs med stöd från Folke Bernadotteakademin.

Intresset för vapenexportfrågor ökar i Sverige. Vi märker det på den stora mängd frågor som vi får, på antalet motioner om vapenexportfrågor på partiernas årsmöten och på mediedebatten.

En av de vanligaste frågorna som kommer till Svenska Freds är vad de olika partierna tycker om vapenexporten. En vanlig kommentar är att partierna tycker likadant.

Projektet har skapats för att ge en möjlighet för riksdagsledamöter att berätta om sin politik och väljare en möjlighet att informera sig om de olika vägar som finns att ta. På så sätt hoppas vi att debatten om vapenexporten inför valet ska öka och att kopplingen mellan vapenexportdebatten och riksdagsvalet ska bli tydligare. Svenska Freds vill att Vapenvalet ska vara en arena för dialog där alla åsikter om vapenexport ryms.

För dig som ska rösta i riksdagsvalet i september 2014 hittar du här information om partiers och riksdagskandidaters ställning i vapenexportfrågan: både på parti- och kandidatnivå. Genom att rösta kan du påverka vilken politik som kommer föras under de kommande fyra åren.

Saknar du svar från en särskild riksdagsledamot/kandidat eller vill du i allmänhet uppmuntra fler att svara på Vapenvalets enkät? Då kan du göra en insats! Här kan du ladda ner en lista på saker du kan göra för att få fler att svara och för att öka Vapenvalets spridning. Din hjälp är ovärderlig och även små saker som att berätta för din mamma eller gilla på Facebook och följa på Twitter är värdefulla.

Skriv gärna till info@vapenvalet.se och berätta om sätt du har spridit kampanjen eller om tipsa om sätt att sprida sidan.

Hur många riksdagsledamöter vill öka vapenexporten från Sverige? Hur många ledamöter från Dalarna vill helt förbjuda vapenexport till diktaturer?

Vapenvalet visar vad riksdagens ledamöter tycker och ger dig som journalist möjlighet att se information specifik för en viss valkrets och partitillhörighet.

På Vapenvalet finns möjlighet för dig som riksdagsledamot att berätta vad du tycker i vapenexportfrågorna och vilken politik du skulle vilja föra efter valet. Det är helt enkelt en kanal för att kommunicera med dina väljare, oavsett vilken din åsikt om vapenexporten är.

Vi har via mail bett dig att fylla i en enkät med 8 frågor. Frågorna har bestämda svarsalternativ. Eftersom det kan göra det svårare att få fram exakt det du vill säga finns också möjligheten att kommentera frågorna på slutet. Här får du skriva fritt om ämnet.

Du har också möjligheten att ladda upp länkar till din privata blogg, hemsida eller social media-konto. Om du vill få enkäten skickad igen eller undrar någonting om ditt deltagande på denna sida, kontakta info@vapenvalet.se!

Vapenvalet kan användas i undervisningen som ett sätt att belysa riksdagsvalet och hur olika partiers företrädare ställer sig till en politisk fråga. Den kan också vara ett sätt att närma sig utrikes- och säkerhetspolitiken i undervisningen med Sveriges vapenexport som exempel.

Den svenska valrörelsen handlar oftast om inrikespolitik. Det kan vara jobb och skatter, vård skola och omsorg. Men valet påverkar även andra frågor och även utrikes- och säkerhetspolitiken. Det finns ett växande intresse för utrikes- och säkerhetspolitik och diskussionerna blir allt öppnare kring dessa frågor.

Här finns en lärarhandledning riktad till högstadie- och gymnasieskolan med tips på övningar och fördjupningar kring sidan. Ladda ner den här!

Står du på listan som riksdagskandidat för något av de partier som finns med i denna kampanj (C, Fi, Fp, Kd, MP, M, Pp, S, Sd, V)? Vill du berätta för väljarna vilken politik du vill skulle vilja föra om du får deras röst i riksdagsvalet?

Så här gör du: Tryck på länken jagvillsvara och fyll i ett kort formulär, det tar bara någon minut. Efter att du har skickat in enkäten återkommer vi till dig via mail inom kort med en länk där du kan fylla i enkätfrågorna. Under varje parti här på webbsidan finns frågorna om du vill se dem i förväg.

Observera att detta endast gäller dig som är riksdagskandidat och som inte redan sitter i riksdagen. Är du riksdagsledamot har du redan fått enkäten skickad till dig via mail. Hittar du inte enkäten så kontakta info@vapenvalet.se så skickar vi en ny!

 

VILL DU VETA MER?

Vill du ha mer information?

Här hittar du FAQ, länkar till källmaterial och annat intressant.
FRÅGOR & SVAR