PARTIERNA

Här hittar du information om vad de politiska partierna säger om vapenexporten i officiella styrdokument, parti- och idéprogram samt på hemsidorna.

Hitta din riksdagsledamot eller riksdagskandidat:

logo_centern
CENTERPARTIET

Centerpartiet anser att export av försvarsmateriel måste ske på ett ansvarsfullt sätt och att lagarna för både export och import måste bli hårdare.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 6

LÄS MER
logo_feministiskt
FEMINISTISKT INITIATIV

Feministiskt initiativ anser att vapenexporten måste stoppas och att vapenindustrin måste ställas om till civil produktion.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 19

LÄS MER
logo_folk
FOLKPARTIET

Folkpartiet anser att mänskliga rättigheter och demokrati är viktiga krav för att vapenexport ska beviljas.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 13

LÄS MER
logo_krist
KRISTDEMOKRATERNA

Kristdemokraterna vill att export endast ska tillåtas till demokratiska stater och att mänskliga rättigheter ska respekteras i mottagarlandet.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 6

LÄS MER
logo_miljo
MILJÖPARTIET

Miljöpartiet vill avveckla svensk vapenexport, ett första steg är att stoppa exporten till diktaturer.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 58

LÄS MER
logo_modera
MODERATERNA

Moderaternas officiella ställning till vapenexport är oklar då det inte finns tillräcklig information.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 5

LÄS MER
logo_pirat
PIRATPARTIET

Piratpartiet anser att vapenexporten bör vara transparent och att vapenexport inte ska tillåtas till länder som kränker mänskliga rättigheter.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 7

LÄS MER
logo_social
SOCIALDEMOKRATERNA

Socialdemokraterna vill införa ett demokratikriterium och anser att regelverket för vapenexport måste skärpas.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 7

LÄS MER
logo_sverige
SVERIGEDEMOKRATERNA

Sverigedemokraterna vill utveckla försvarsindustrin.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 0

LÄS MER
logo_vanster
VÄNSTERPARTIET

Vänsterpartiet vill stärka regelverket kring vapenexporten och på sikt avveckla exporten helt.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 39

LÄS MER